ภาพบรรยากาศการประชุม group model building วันที่ 19-20 กันยายน 2566

อ่านแล้ว 157 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการพัฒนาแบบจำลองโดยกลุ่ม (Group Model Building) หลักสูตร “กระบวนการคิดเชิงระบบสำหรับการควบคุมโรคและการจัดการระบบบริบาลสุขภาพ”(Systems Thinking for Epidemic Control and Health Care Management)

วันอังคารที่ 19 - 20 กันยายน พ.ศ. 2566  

ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี